Background main image

image
Background main image

Aktywna Stacja Galaxy to konkurs dla szkół podstawowych, które biorą udział w programie Stacja Galaxy.

Uwaga! Przypominamy, że do 31 marca można zgłosić szkołę do programu i tym samym dać szansę swojej placówce na wzięcie udziału w konkursie.

 

O czym jest konkurs?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu, realizacji i udokumentowaniu oryginalnej aktywności edukacyjnej, która będzie bazowała na materiałach i praktykach dostarczonym szkołom zarejestrowanym w Programie „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” lub która będzie autorskim pomysłem, ale z zachowaniem celów programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”.

Kluczowym elementem zadania jest zaangażowanie i współpraca trzech grup odbiorców objętych programem:

 • nauczycieli,
 • uczniów
 • oraz ich rodziców/opiekunów.

 

Co rozumiemy pod sformułowaniem aktywność edukacyjna?

Aktywność edukacyjna będąca zadaniem konkursowym może mieć formę:

 • Warsztatu/Spotkania edukacyjnego: Organizacja wspólnego warsztatu lub spotkania edukacyjnego (to może być podczas lekcji, zajęć dodatkowych lub po lekcjach), z udziałem wszystkich trzech grup odbiorców. Tematyka spotkania powinna być związana z Programem „Stacja Galaxy” i skupiać się na bezpieczeństwie w sieci i higienie cyfrowej;

lub

 • Pracy plastycznej: Stworzenie pracy plastycznej na jeden z tematów związanych z Programem „Stacja Galaxy”. Wybór tematu i sama praca powinny być efektem współpracy rodziców, dzieci i nauczycieli uczestniczących w Programie. Dozwolone formy to plakat, komiks, gazetka, kolaż w dowolnym formacie.  Mogą być one zrealizowane offline lub cyfrowo.

 

Jak udokumentować zrealizowanie zadania konkursowego?

Dokumentacja zadania konkursowego powinna być przedstawiona w formie:

 • filmu wideo trwającego nie więcej niż 3 minuty

lub

 • prezentacji multimedialnej zawierającej opis, zdjęcia, ew. linki do materiałów zamieszczonych w sieci (maksymalna liczba slajdów: 10).

 

Nagrody:

W ramach konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych maksymalnie 10  laureatów.

Każdy laureat otrzyma zestaw nagród rzeczowych w postaci wyposażenia klasy, na który składają się:

 • Samsung Fl!p 2 – 1 szt.
 • tablety Tab S9 FE – 15 szt.

 

Terminy: 

 • Zgłoszenia zadania konkursowego należy dokonać poprzez przesłanie dokumentacji pracy na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 10 maja 2024 r.
 • Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie: Stacja Galaxy do dnia 12 czerwca 2024 r.

 

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU “AKTYWNA STACJA GALAXY”