Background main image

Jak być bezpiecznym w sieci?

W ramach udziału w programie Stacja Galaxy Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie zorganizowała cykl spotkań mających na celu naukę bezpiecznego korzystania z internetu. Do inicjatywy dołączyli uczennice i uczniowie klasy IIa i IIc, nauczycielki, nauczyciele i rodzice.

Koleżanki z klasy czwartej przygotowały się do pełnienia roli mentorek dla młodszych kolegów i koleżanek, w czym pomogły im nauczycielki – pani Anna Chodak i Monika Grajkowska. Korzystając z różnych materiałów – m.in. prezentacji multimedialnej i interaktywnych quizów, przedstawiły zasady bezpiecznego poruszania się w sieci Rodzice z kolei zaprojektowali kolorowe ulotki, rozdawane uczennicom i uczniom podczas przerw.

Na zakończenie projektu odbyły się warsztaty dotyczące sztucznej inteligencji i bezpiecznego używania narzędzi cyfrowych. Spotkanie zakończyły przedstawicielki Rady Rodziców, pani Lilianna Breen i pani Justyna Fijałkowska, które zadbały o sprawdzenie nowo nabytej wiedzy, następnie włączyły się w tworzenie plakatów. To był bardzo dobrze spędzony czas!

Background main image

Background main image

O roli higieny cyfrowej

O roli higieny cyfrowej przekonali się z kolei uczniowie i uczennice i ich rodzice ze Szkoły Podstawowej w Straszydlu podczas zajęć „Jak przygotować się do lotu w kosmos, czyli o cyfrowej higienie”.

W ramach warsztatów uczestnicy i uczestniczki przygotowywali się do „misji” w cyfrowym świecie, aby korzystanie ze smartfonów, tabletów czy komputerów było bezpieczne i nie szkodziło zdrowiu. Praca wymagała utworzenia mniejszych zespołów. Każdy z nich otrzymał wielki arkusz szarego papieru, a zadanie polegało na odrysowaniu sylwetki człowieka i zaznaczeniu na niej tych części ciała, które używane są podczas korzystania z urządzeń cyfrowych. Następnie osoby uczestniczące w zajęciach zastanawiały się, w jaki sposób nadmierne korzystanie z technologii wpływa na te części ciała. Przedstawiono także zasady cyfrowej higieny, które pomagają w bezpiecznym poruszaniu się po świecie online.

imageimageimage